Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Deze zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:

Gebruikersgegevens

Bij een eerste bezoek aan de vernieuwde site van Argen-Co moet je een nieuw profiel aanmaken via de knop "Eerste keer aanmelden".

Daar ga je je kunnen aanmelden door middel van je vennotennummer met checkdigit, en je geboortedatum. Na deze stap kan je zelf een gebruikersnaam en paswoord kiezen.

Eens je aangemeld bent kan je je gegevens aanpassen en beheren op deze pagina.

Jaarlijks wordt er 5 euro aangerekend aan de vennoten die de uitnodiging van de Algemene Vergadering per post ontvangen. Deze uitnodiging wordt jaarlijks in oktober verzonden. Daarin zijn o.a. de druk- en frankeerkosten inbegrepen. Om die kosten te vermijden hoef je enkel tijdig je e-mailadres aan je profiel toe te voegen. De uitnodiging zal vanaf dan per e-mail verzonden worden.

Wie kan intekenen?

Het is mogelijk om aandelen te kopen voor een minderjarige. Er wordt dan een voogd geregistreerd die optreedt tot de vennoot 18 jaar wordt. De dividenden worden gestort op de rekening van de vennoot, het beheer van de aandelen zelf (koop/verkoop/…) is in handen van de voogd.

Neen, dat is niet nodig, je kan ook een ander belgisch rekeningnummer opgeven om je dividend te ontvangen. Belangrijk is dat het IBAN nr begin met BE.

Aandelen en vennotenrekeningen

Ja. Coöperatieve aandelen van Argen-Co zijn onder levenden overdraagbaar. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden. Het document hiervoor vind je terug wanneer je op de website inlogt.

Meer informatie over de overdracht van aandelen.

Coöperatieve aandelen zijn bij overlijden niet overdraagbaar. Zodra het overlijden aan Argen-Co gemeld is, wordt de vaste nominale waarde op de gekoppelde rekening gestort.

Tegelijkertijd doet Argen-Co aangifte bij de Federale overheidsdienst Financiën conform artikel 96, 97 van de successiewetgeving (lijst 201). Een kopie van deze lijst 201 wordt via post naar het laatst gekende adres van de vennoot verzonden.

Belangrijk: het kapitaal van de Argen-Co-aandelen moet door de erfgenamen ook  in de aangifte vermeld worden. Als een notaris gelast is met het behandelen van de nalatenschap, dan kan je best zo snel mogelijk een kopie van de lijst 201 aan hem of haar bezorgen. Een extra elektronische kopie kan steeds aangevraagd worden via mail naar info@argenco.be.

Het overlijden van een vennoot kan je melden via het formulier op onze website. Daar zal gevraagd worden om een attest van overlijden (opgesteld door de gemeente) op te laden, en kan je ook vermelden of er een notaris is aangesteld.  In dat geval stuurt Argen-Co automatisch een kopie van de lijst 201 naar de notaris.

In geval van uittreding zal Argen-Co de aandelen terugkopen en uitbetalen aan de nominale waarde op een rekening naar keuze. Alle aanvragen tot uittreding worden verzameld en in één keer betaald de laatste werkdag van januari.

De knop om uit te treden vind je terug wanneer je ingelogd bent. Eens op de knop gedrukt, moet je 3 eenvoudige stappen doorlopen:

  1. het uittredingsdocument downloaden
  2. het uittredingsdocument afdrukken en handtekenen, voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd"
  3. het uittredingsdocument terug opladen, samen met een duidelijke foto of scan van de voorkant van de identiteitskaart van de uittredende vennoot.

Een terugkoop door Argen-Co kan alleen tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar aangevraagd worden. Dat boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Verkopen kunnen dus in principe van 1 juli tot 31 december van het jaar ingevoerd worden. Het scheidingsaandeel zal vervolgens de laatste werkdag van januari worden uitbetaald. Dat wil zeggen dat de aandelen niet erg liquide zijn.

Algemene vergadering en dividend

Jaarlijks zal de raad van bestuur van Argen-Co, na afsluiting van het boekjaar, een voorstel tot bedrag van dividend voorleggen ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering vindt plaats op de tweede donderdag van de maand november op de plaats zoals in de uitnodiging aan de vennoten medegedeeld. Na goedkeuring van het dividend door de Algemene Vergadering, zal Argen-Co dit dividend uitbetalen aan haar vennoten. Normaal zal dit eind november zichtbaar zijn op de rekening van de vennoot .

Indien er een aanvraag tot uittreding werd ingediend door een vennoot, zal er voor de periode van 1 juli tot de datum van uitbetaling geen pro-rata dividend betaald worden: als een vennoot een terugkoop heeft aangevraagd in de loop van een boekjaar, zal hij voor de verkochte aandelen over dat boekjaar geen dividend genieten.

Varia

Heb je nog een vraag waarop je het antwoord niet hebt kunnen terugvinden? Werd een vraag niet voldoende toegelicht? Argen-Co is bereikbaar op het nummer 03 353 28 33, en je kan mailen naar info@argenco.be.