Recent nieuws
19/11/2021
ARGEN-CO-vennoten keuren dividend goed

Argen-Co keert dividend van 3,25% uit. Gisteren werd op de algemene vergadering het voorstel om een dividend van 3,25% uit te keren met 99% van de stemmen goedgekeurd. Naar aanleiding van de sterke resultaten die Argenta Bank- en Verzekeringsgroep voor 2020 en de eerste helft van 2021  bekendmaakte, wil Argen-Co CV een positief signaal geven aan haar 60.000 aandeelhouders, met name dat Argen-Co haar dividendpolitiek van vóór de Covid19-pandemie wil hervatten. Het dividend werd onmiddellijk na de algemene vergadering uitgekeerd.

Meer lezen
28/09/2021
Informatie over het dividend van Argen-Co

De Europese Centrale bank (ECB) maakte in september bekend de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen. Concreet houdt het in dat de ECB opnieuw toelaat dat kredietinstellingen (lees “banken”) dividenden uitbetalen. Dat is goed nieuws voor u en voor Argen-Co, en de raad van bestuur bevestigt dat zij op de Algemene Vergadering van 18 november een dividend van 3,25% zal voorstellen. Indien de Algemene Vergadering dit voorstel goedkeurt, dan wordt het dividend op vrijdag 19 november 2021 uitbetaald. Wanneer wordt het dividend uitgekeerd? Het dividend wordt na goedkeuring door de Algemene Vergadering uitgekeerd, in principe op vrijdag 19 november. Hoe wordt het dividend berekend? De aandelen die op 30/06/2021 ingeschreven waren in ons aandelenregister geven recht op het dividend. Nieuwe aandelen die in de loop van het boekjaar werden ingeschreven geven recht op een pro-rata (gedeeltelijk) dividend. Dit pro-rata wordt berekend op het aantal dagen tussen de aankoopdatum en het einde van het boekjaar (30/06/2021) gedeeld door 365 dagen.  Aandelen die in het nieuwe boekjaar werden aangekocht (dus aankopen vanaf 1 juli 2021) zullen vanaf november 2022 recht geven op dividend. Als u ingelogd bent, dan vindt u na de Algemene Vergadering een gedetailleerde berekening in uw persoonlijk dossier.

Meer lezen
22/06/2021
Nieuwe Raad van Bestuur voor Argen-Co

6 jaar na de oprichting van een onafhankelijk Argen-Co liepen de mandaten van de eerste verkozenen ten einde. De aanstelling van hun opvolgers vormde hét agendapunt van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23 juni 2021. Voor de functie van vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders selecteerde het benoemingscomité drie kandidaten uit de ingediende kandidaturen. We houden eraan alle kandidaten te danken voor hun belangstelling. Omwille van de huidige coronamaatregelen was een fysieke vergadering nog niet mogelijk. Daarom kregen de vennoten enkele weken de tijd om online hun stem uit te brengen. Op de Bijzondere Algemene Vergadering werd volgend resultaat officieel gestemd: Gust Janssen kreeg het vertrouwen van de vennoten en volgt zichzelf op als vertegenwoordiger van de B-aandeelhouders. Gust Janssen, 58 jaar uit Haasrode, is doctor in de economie (KULeuven) en huidig financieel directeur aan de Universiteit Hasselt. Ook de huidige onafhankelijke bestuurders Rita Aerts, Cynthia Van Hulle en René Dhondt mogen zich opmaken voor een tweede termijn: Rita Aerts, 64 jaar uit Antwerpen, is een master TEW. Ze is medeoprichter en partner van de Shikar Groep en was voorzitter van Plan België.  Cynthia Van Hulle, 65 jaar uit Stekene, is hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KULeuven. Verder is ze lid van de raad van bestuur van Miko NV en Warehouses De Pauw als niet-uitvoerend bestuurder.  René Dhondt, 69 jaar uit Hofstade, is licentiaat Wiskunde. Tot 2017 was hij algemeen directeur en bestuurder bij Assuralia en tot 2019 docent aan Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de KU Leuven. Lemey NV, vertegenwoordigd door Philippe Lemey, zet het lopende mandaat als vertegenwoordiger van de A-aandeelhouders verder.  We wensen onze Raad van Bestuur alle succes en kijken uit naar een boeiende samenwerking!

Meer lezen